Θάλαμος αρρώστων του 1ου μόνιμου περιπτέρου. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)

Θάλαμος αρρώστων του 1ου μόνιμου περιπτέρου. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ