Τα πρώτα μόνιμα περίπτερα, που χτίστηκαν το 1934. Αριστερά το 1ο, δεξιά το 2ο, στο βάθος το 3ο. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Τα πρώτα μόνιμα περίπτερα, που χτίστηκαν το 1934. Αριστερά το 1ο, δεξιά το 2ο, στο βάθος το 3ο. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ