Φωτογραφία Παράγκας του 1928, αρκετά... παραστατική. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Φωτογραφία Παράγκας του 1928, αρκετά... παραστατική. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ