Άλλη Παράγκα του 1925. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)

Άλλη Παράγκα του 1925. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ