Παράγκες του 1928. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)

Παράγκες του 1928. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ