Μία από τις Παράγκες που μπήκαν σε λειτουργία το 1928. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόλου)

Μία από τις Παράγκες που μπήκαν σε λειτουργία το 1928. (Φωτογραφία της εποχής. Αρχείο Ταστσόλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ