ΕΣΠΑ

1. Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

 

Ενίσχυση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΔΑΦΝΙ) με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19.


2. Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Κωδ. ΟΠΣ: 5041813)

 

Δράσεις υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής

3. Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών ψυχικής υγείας από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ 

Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων

Δημιουργία Οικοτροφείου για ψυχογηριατρικούς ασθενείς

4. Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023

Ενίσχυση του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023

5. Τίτλος Πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί

Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί

 

6. Προμήθεια Εξοπλισμού των Πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αρμοδιότητας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής