ΕΣΠΑ

1. Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

 

Ενίσχυση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΔΑΦΝΙ) με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19.


2. Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Κωδ. ΟΠΣ: 5041813)

 

Δράσεις υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής

3. Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών ψυχικής υγείας από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ 

Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων

Δημιουργία Οικοτροφείου για ψυχογηριατρικούς ασθενείς