Mίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου εντός των περιοχών Ζωγράφου, Γκύζη, Αμπελοκήπων