Διαγωνισμος για μίσθωση κτιρίου

Διαγωνισμος για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου

στον Δήμο Κορυδαλλού ή στους όμορους δήμους Νίκαιας και Αγ. Βαρβάρας, για δώδεκα έτη , συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου!

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 στις 18-10-23, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00-11.00 π.μ. για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου στον Δήμο Κορυδαλλού ή στους όμορους δήμους Νίκαιας και Αγ. Βαρβάρας, για δώδεκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου, για τη μεταστέγαση από το ακίνητο που μισθώνει το 
Κατηγορία: Διαγωνισμοί