Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου απόφραξης και καθαρισμού αποχετεύσεων & φρεατίων