Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου