Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου