Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022 για μια θέση ΔΕ Εκπαιδευτών, ειδικότητας Αργυροχρυσοχόων, στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα