Για πρώτη φορά Εισαγγελείς και Ψυχίατροι στο ίδιο τραπέζι