Διενέργεια Δημοσίου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου