Διενέργεια Επαναληπτικού Δημοσίου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση διαμερίσματος