Εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση