ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ

Alt
29 Μάιος 2019 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

Χαϊδάρι:     29/05/18

Αριθμ. πρωτ.  16959

 

Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής με ευθύνη ενημέρωσης του προσωπικού αρμοδιότητάς τους

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετ.: Η με αριθμ. 15559/20-05-2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου Ψ.Ν.Α.

 

Στις 28-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο, δεν παραβρέθηκε το 50% συν ένα των ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους όπως προβλέπεται από την με αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-07 απόφαση του ΥΥΚΑ.

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς είναι 991 άτομα και για να βρίσκεται σε απαρτία η Συνέλευση έπρεπε να παρευρίσκονται 496 άτομα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ανωτέρω Απόφαση - Προκήρυξη η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη, ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Στη δεύτερη Συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30 % συν ένα των εκλογέων, ήτοι 331 υπάλληλοι, διαφορετικά η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση που θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πληροφορικής.

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜ.                                                   

 

                                                                                ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθυντές & Επιστ. Υπεύθυνους Τμημάτων Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενοι Τομέων και Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας
Φαρμακείο
Κ.Ψ.Υ. Αγίων Αναργύρων
Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου
Κ.Ψ.Υ. Αθηνών
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου
Υποψήφιοι για μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου