ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19