Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης πρόσληψης προσωπικού για τη Μονάδα Απεξάρτησης 18ΑΝΩ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης πρόσληψης προσωπικού για τη Μονάδα Απεξάρτησης 18ΑΝΩ

Δ.Ε. Ειδικών Θεραπευτών

Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό