Ορκωμοσία 11 νέων εργαζομένων οι οποίοι θα στελεχώσουν τη μονάδα απεξάρτησης «18 Άνω» του νοσοκομείου