ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Alt
01 Οκτ 2015 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 


Επισημάνεται ότι δικαίωµα ένστασης επί του αριθµού των µορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος, Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ηµερών από την ανακοίνωση των µορίων.
Η έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων ολοκληρώνεται την 6η Οκτωβρίου 2015.