Προκήρυξη εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των Ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής