Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών του επιστημονικού συμβουλίου