Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω - Δεύτερη Ορθή επανάληψη

Προκήρυξη πλήρωσης με επιλογή μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Ψ.Ν.Α - Δεύτερη Ορθή Επανάληψη  

Δεδομένης της επαναδημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο στις 05/06/2021 της Προκήρυξης για την πλήρωση με επιλογή μιας θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με αριθμ. πρωτ. 8660/30-03-2021/01-06-2021 (Δεύτερη Ορθή Επανάληψη), γνωστοποιούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους την ημερομηνία έναρξης – λήξης υποβολής των αιτήσεων, ήτοι από 06-06-2021 έως και 05-07-2021