ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚ Ψ.Ν.Α.