Πρόσκληση σε συνέλευση για εξέλιξη και μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ