Πρόσληψη ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων