ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015-2016

Alt
06 Οκτ 2015 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

      Χαϊδάρι 6/10/2015
 
ΤΜΗΜΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΥΝΣΗ: ΧΑΙΔΑΡΙ 12462
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2132054507, 2132054500
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Η έναρξη του προγράμματος χορήγησης τίτλου Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, που λειτουργεί στο νοσοκομείο μας, για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 καθορίζεται στις 26/10/2015.
 
Η ανάλυση του προγράμματος της εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη:
 
1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νευροανατομία – Νευροφυσιολογία – Νευρολογία 24 ώρες
Ψυχιατρική 48 ώρες
Ψυχοφαρμακολογία και Χημειοθεραπεία 24 ώρες
Ψυχιατρική Νοσηλευτική 60 ώρες
 
 
2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γενική Ψυχολογία 36 ώρες
Κοινωνική Ψυχολογία 24 ώρες
Ψυχιατρική 48 ώρες
Ψυχιατρική Νοσηλευτική 48 ώρες
 
3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλινική ψυχολογία  24 ώρες
Κοινωνιολογία 36 ώρες
Παιδοψυχιατρική 48 ώρες
Παιδοψυχιατρική νοσηλευτική 48 ώρες
 
4η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ψυχική Υγιεινή 24 ώρες
Αρωγή Ψυχικής Υγείας – Προληπτική Ψυχιατρική  Νοσηλευτική 36 ώρες
Κρατική Νομοθεσία 24 ώρες
Ψυχιατρική νοσηλευτική 60 ώρες
 
 
Το πρόγραμμα λειτουργεί εντός του νοσοκομείου και εντός του ωραρίου εργασίας.
 
Όσοι από τους εργαζόμενους του ΨΝΑ έχουν τα τυπικά προσόντα κι επιθυμούν να διδάξουν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω μαθήματα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του νοσοκομείου από 7/10/2015 μέχρι 22/10/2015. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται και η σύμφωνη γνώμη του άμεσα προϊσταμένου.
Τα παραπάνω ισχύουν και για όποιον έχει τα αντίστοιχα προσόντα για να διδάξει τα μαθήματα, που δεν εργάζεται στο νοσοκομείο μας.
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤAI ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΣΘΙ.
 

 
  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν. Υ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ             ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ