14-6-2024 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ψ.Ν.Α. 9:30πμ - 12:30μμ