Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Διαμερίσματος (κατοικίας) για τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων του διαμερίσματος επί της οδού Θεσπιέων 1, Μεταξουργείο