Για Εργαζόμενους

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΔΙΚΑ - ICS (ασθενείς που νοσηλεύονται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CORPMAIL

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICS:

Ιατρικό Εξιτήριο ασθενών

Ιατρική βεβαίωση ασθενών

Άδεια - απουσία ασθενή

Παραγγελία φαρμάκων

Τοποθέτηση νέας κλίνης στην κλινική

Εφαρμογή Εξωτερικού Ιατρείου (Ι-ΤΕΙ) 

Γραμματεία Απογευματινών Ιατρείων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - MediLab-i  EMR:

Δημιουργία προφίλ παραγγελιών εξετάσεων

Παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΡΙΔΑ

Test περιβάλλον ΙΡΙΔΑ : https://test.iridacloud.gov.gr/#/login

Προκειμένου να λάβετε κωδικούς για το test περιβάλλον, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφορικής στα 2132054297 - 322 - 298 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : pliroforiki@psyhat.gr

Καθήκον Διευθυντής

Καθήκον Γραμματεία

Καθήκον Εισηγητής

Βίντεο Λειτουργίας ΙΡΙΔΑ

Εισαγωγή εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από καθήκον Γραμματείας

Διόρθωση εισαγωγής εγγράφου από το καθήκον Γραμματείας που το εισήγαγε

Διαχείριση εγγράφου (Χρέωση, Σύνταξη Απάντησης)

Εισαγωγή ορθής επανάληψης εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από το καθήκον της Γραμματείας εισαγωγής του

Οδηγίες Χρήσης manual πρωτοκόλλου για εξαιρέσεις ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Προώθηση εγγράφου από αποδέκτη εγγράφων

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

https://webapp.mindigital-shde.gr/login

 

Οδηγίες εγκατάστασης και διασύνδεσης εξοπλισμού Router Cosmote