Για Εργαζόμενους

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΔΙΚΑ - ICS (ασθενείς που νοσηλεύονται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CORPMAIL

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICS:

Ιατρικό Εξιτήριο ασθενών

Ιατρική βεβαίωση ασθενών

Άδεια - απουσία ασθενή

Παραγγελία φαρμάκων

Τοποθέτηση νέας κλίνης στην κλινική

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - MediLab-i  EMR:

Δημιουργία προφίλ παραγγελιών εξετάσεων

Παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων