ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης θέσεων προσωπικού για το 18 ΑΝΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου
Αορίστου χρόνου, για τη μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ

Hμερομηνίες έναρξης – λήξης υποβολής υποψηφιότητας ενδιαφερομένων από 15-03-2020 έως και την Παρασκευή 03-04-2020