ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 20 Ιαν 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
2 16 Δεκ 2020 Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης πρόσληψης προσωπικού για τη Μονάδα Απεξάρτησης 18ΑΝΩ
3 04 Δεκ 2020 Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου
4 02 Δεκ 2020 Δημόσιος β’ επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
5 01 Δεκ 2020 Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»
6 01 Δεκ 2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
7 26 Νοε 2020 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
8 26 Νοε 2020 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
9 26 Νοε 2020 Δημόσιος β’ επαναληπτικός  διαγωνισμός
10 24 Νοε 2020 130.20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ