ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 27 Νοε 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 90Τ.Μ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
2 22 Νοε 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
3 21 Νοε 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISV ΓΙΑ ADOBE
4 21 Νοε 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 100τ.μ ΕΝΤΟΣ 9ου Τ.Ο.Ψ.Υ
5 16 Νοε 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς ακινήτου
6 14 Νοε 2023 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΨΝΑ
7 13 Νοε 2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 500τμ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ
8 10 Νοε 2023 Διακήρυξη 175.23.238-11-23 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός
9 08 Νοε 2023 Υποβολής προσφοράς/ων αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
10 06 Νοε 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ