ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 25 Μάιος 2020 Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων
2 22 Μάιος 2020 ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
3 20 Μάιος 2020 Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση  αυτοτελούς κτιρίου
4 19 Μάιος 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020-2022
5 15 Μάιος 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ
6 12 Μάιος 2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2020 – 2021 - 2022
7 07 Μάιος 2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
8 06 Μάιος 2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 9o – 10o ΨΤΕ
9 09 Απρ 2020 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟ 18ΑΝΩ
10 07 Απρ 2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ