ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 30 Μάιος 2023 Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου/ων χορηγητή/ων προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
2 29 Μάιος 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 500 Τ.Μ ΣΤΟΝ 1ο ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 25 Μάιος 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
4 23 Μάιος 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ
5 19 Μάιος 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
6 04 Μάιος 2023 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7 27 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
8 27 Απρ 2023 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος
9 20 Απρ 2023 Mίσθωση  αυτοτελούς κτιρίου
10 12 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 8-5-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 για τη μεταστέγαση του Ξενώνα ΚΑΛΛΙΣΤΗ