ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 13 Απρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
2 30 Μαρ 2021 39.21 Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ.
3 30 Μαρ 2021 41.21 Δημόσιο τακτικό διαγωνισμόσύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση διαμερίσματος συνολικής μικτής επιφανείας 120 τ.μ. περίπου σε κεντρικό σημείο
4 22 Μαρ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
5 22 Μαρ 2021 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
6 22 Μαρ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Διακήρυξης: 29.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
7 17 Μαρ 2021 Διεθνής ανοικτός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμών
8 12 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
9 11 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
10 11 Μαρ 2021 23.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ