ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 06 Φεβ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
2 06 Φεβ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος (κατοικία)
3 31 Ιαν 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ , 450τμ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ"
4 13 Ιαν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
5 10 Ιαν 2023 Πρόσκληση για προσφορά για έλεγχο και αγορά πυροσβεστήρων
6 10 Ιαν 2023 Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Διαμερίσματος (κατοικίας) για τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων του διαμερίσματος επί της οδού Θεσπιέων 1, Μεταξουργείο
7 09 Ιαν 2023 Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμού μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα (12) έτη συνολικής μεικτής επιφανείας 350 τ.μ. για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «ΕΣΤΙΑ»
8 04 Ιαν 2023 Υποβολή υποψηφιοτήτων για εξέλιξη και μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
9 20 Δεκ 2022 Δημόσιος Tακτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Αυτοτελούς Κτιρίου για δώδεκα (12) έτη στέγαση τμήματος νέων εξαρτήσεων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω
10 14 Δεκ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ