ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 20 Οκτ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 108.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ
2 20 Οκτ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 107.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ
3 13 Οκτ 2020 95.20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020-2021
4 01 Οκτ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΠ
5 23 Σεπ 2020 Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση διαμερίσματος
6 11 Σεπ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.3850/2010, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1
7 10 Σεπ 2020 ΣΥΜΒΑΣΗ 29.20 Ν.Π.Ι.Δ. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8 09 Σεπ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 100.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ
9 09 Σεπ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 99.20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ
10 02 Σεπ 2020 Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση  κτιρίου