ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
31 09 Νοε 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε.Λ.), ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022
32 08 Νοε 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
33 02 Νοε 2022 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος
34 27 Οκτ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ SHARPE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
35 21 Οκτ 2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 8660 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ψ.Ν.Α ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
36 14 Οκτ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
37 14 Οκτ 2022 2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
38 04 Οκτ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ)
39 04 Οκτ 2022 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωγωνιανός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
40 21 Σεπ 2022 Πρόσκληση για τεχνική εξυπηρέτηση εκτυπωτικού μηχανήματος