ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
71 11 Ιαν 2024 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
72 10 Ιαν 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
73 09 Ιαν 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
74 08 Ιαν 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου
75 08 Ιαν 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου
76 04 Ιαν 2024 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
77 20 Δεκ 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
78 20 Δεκ 2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επίπλων
79 19 Δεκ 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
80 19 Δεκ 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ