ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
71 12 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 8-5-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 για τη μεταστέγαση του Ξενώνα ΚΑΛΛΙΣΤΗ
72 06 Απρ 2023 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
73 06 Απρ 2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 4/2022 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
74 05 Απρ 2023 Πρόσκληση για την προμήθεια ξυλείας
75 05 Απρ 2023 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
76 04 Απρ 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
77 03 Απρ 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων
78 31 Μαρ 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσιθωση αυτοτελούς κτιρίου
79 29 Μαρ 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου
80 20 Μαρ 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ