ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
101 24 Φεβ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
102 09 Φεβ 2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LAN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
103 09 Φεβ 2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
104 08 Φεβ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
105 07 Φεβ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
106 31 Ιαν 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΣΕΦ
107 19 Ιαν 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 450τμ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
108 07 Ιαν 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
109 03 Ιαν 2022 143.21 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
110 23 Δεκ 2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔOY ΕΣY