ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
91 31 Ιαν 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ , 450τμ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ"
92 13 Ιαν 2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
93 10 Ιαν 2023 Πρόσκληση για προσφορά για έλεγχο και αγορά πυροσβεστήρων
94 10 Ιαν 2023 Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Διαμερίσματος (κατοικίας) για τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων του διαμερίσματος επί της οδού Θεσπιέων 1, Μεταξουργείο
95 09 Ιαν 2023 Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμού μίσθωση αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα (12) έτη συνολικής μεικτής επιφανείας 350 τ.μ. για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «ΕΣΤΙΑ»
96 04 Ιαν 2023 Υποβολή υποψηφιοτήτων για εξέλιξη και μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
97 20 Δεκ 2022 Δημόσιος Tακτικός Διαγωνισμός Μίσθωση Αυτοτελούς Κτιρίου για δώδεκα (12) έτη στέγαση τμήματος νέων εξαρτήσεων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω
98 14 Δεκ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ
99 07 Δεκ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
100 07 Δεκ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ