ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
81 22 Μαρ 2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ & ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
82 17 Μαρ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΑ
83 10 Μαρ 2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή γραπτών σφραγισμένων Προσφορών για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας», για την προστασία του προσωπικού του ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ ) από τον ιό Sars Cov2
84 04 Μαρ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
85 24 Φεβ 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
86 09 Φεβ 2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LAN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
87 09 Φεβ 2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
88 08 Φεβ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
89 07 Φεβ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
90 31 Ιαν 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΣΕΦ