ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
121 12 Αυγ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
122 03 Αυγ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ,
123 03 Αυγ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
124 27 Ιουλ 2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 18 ΑΝΩ
125 20 Ιουλ 2020 Διακήρυξης: 53.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
126 07 Ιουλ 2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου Ι.Χ. του πολυδύναμου κέντρου Κ.Ψ.Υ.
127 22 Ιουν 2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟKΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
128 17 Ιουν 2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟKΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
129 17 Ιουν 2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
130 25 Μάιος 2020 Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων