ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
51 24 Νοε 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
52 18 Νοε 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή γραπτών σφραγισμένων Προσφορών για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας» από τον ιό Sars Cov2
53 16 Νοε 2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2/2021
54 16 Νοε 2021 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2021 ΨΝΑ
55 12 Νοε 2021 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 13-11-2021 έως και 13/12/2021
56 10 Νοε 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
57 29 Οκτ 2021 71.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘEIΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 185.000.00 € (με Φ.Π.Α.)
58 21 Οκτ 2021 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
59 21 Οκτ 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
60 20 Οκτ 2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ