ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
51 13 Ιουλ 2022 Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός αυτόνομου κτιρίου ή τμήμα κτιρίου, στα όρια του 7ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα στα όρια του 4ου, 5ου και 6ου Δημοτικ
52 12 Ιουλ 2022 Δημόσιος διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 28-7-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-11.00, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μεικτής επιφά
53 07 Ιουλ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.,
54 07 Ιουλ 2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
55 06 Ιουλ 2022 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 βάσει σφραγισμένων προσφορών στις 18-7-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. περίπου στον Δήμο της Αθήνας και στους όμορους Δήμους αυτού
56 06 Ιουλ 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
57 29 Ιουν 2022 Mίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου για δώδεκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου εντός των περιοχών Ζωγράφου, Γκύζη, Αμπελοκήπων
58 27 Ιουν 2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας
59 24 Ιουν 2022 Επαναπροκήρυξη επτά (7) θέσεων ΣΟΧ2/2022 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Υποέργο: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής
60 17 Ιουν 2022 Πίνακες κατάταξης επιλογής προσωπικού της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021, ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας (κωδικός θέσης 102)