ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
51 24 Μάιος 2021 59.21ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ (Η΄ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ) ΟΞ
52 19 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 450τ.μ
53 19 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 450 τμ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ " ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ"
54 13 Μάιος 2021 ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού
55 13 Μάιος 2021 ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού
56 12 Μάιος 2021 Δημόσιο α΄ επαναληπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 24-5-2021 εταστέγαση του Οικοτροφείου «Δάμων»
57 13 Απρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
58 30 Μαρ 2021 39.21 Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ.
59 30 Μαρ 2021 41.21 Δημόσιο τακτικό διαγωνισμόσύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση διαμερίσματος συνολικής μικτής επιφανείας 120 τ.μ. περίπου σε κεντρικό σημείο
60 22 Μαρ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ