ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
11 24 Ιουν 2022 Επαναπροκήρυξη επτά (7) θέσεων ΣΟΧ2/2022 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Υποέργο: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής
12 17 Ιουν 2022 Πίνακες κατάταξης επιλογής προσωπικού της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021, ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας (κωδικός θέσης 102)
13 16 Ιουν 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS
14 15 Ιουν 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35174/08-12-2021, ΣΟΧ 1/2022, ΥΠΟΕΡΓΟ (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
15 08 Ιουν 2022 Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων
16 03 Ιουν 2022 2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
17 02 Ιουν 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
18 01 Ιουν 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
19 01 Ιουν 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
20 01 Ιουν 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ "ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ