ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
1 25 Μάιος 2023 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
2 23 Μάιος 2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ
3 19 Μάιος 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
4 04 Μάιος 2023 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5 27 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
6 27 Απρ 2023 Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος
7 20 Απρ 2023 Mίσθωση  αυτοτελούς κτιρίου
8 12 Απρ 2023 Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 8-5-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 για τη μεταστέγαση του Ξενώνα ΚΑΛΛΙΣΤΗ
9 06 Απρ 2023 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
10 06 Απρ 2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 4/2022 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ