ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
61 05 Δεκ 2018 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
62 03 Δεκ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
63 03 Δεκ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ
64 30 Νοε 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.
65 20 Νοε 2018 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME HΛEKTΡONIKO ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘEIΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 54.039,24 € (με Φ.Π.Α.)
66 19 Νοε 2018 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ DETOX
67 13 Νοε 2018 Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων και στους όμορους Δήμους αυτού, με χρονική διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000 €
68 13 Νοε 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 12.000,00 €
69 09 Νοε 2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 18ΑΝΩ.
70 08 Νοε 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SQL SERVER ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 - 2019