ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
61 22 Μαρ 2021 Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
62 22 Μαρ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Διακήρυξης: 29.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
63 17 Μαρ 2021 Διεθνής ανοικτός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμών
64 12 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
65 11 Μαρ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
66 11 Μαρ 2021 23.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
67 11 Μαρ 2021 141.20 ΑΝΟΙΚΤΟΣ HΛEKTΡONIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 140 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -“LAPTOP”, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ
68 10 Μαρ 2021 Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου
69 09 Μαρ 2021 29.21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
70 09 Μαρ 2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ