ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
61 16 Ιουν 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS
62 15 Ιουν 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35174/08-12-2021, ΣΟΧ 1/2022, ΥΠΟΕΡΓΟ (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
63 08 Ιουν 2022 Δημόσιος τακτικός  διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων
64 03 Ιουν 2022 2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
65 02 Ιουν 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
66 01 Ιουν 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
67 01 Ιουν 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
68 01 Ιουν 2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ "ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
69 20 Μάιος 2022 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2021 ΚΨΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ
70 19 Μάιος 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ